Tên tệp Hirens.BootCD.15.2.zip
Kích thước tập tin 592,5 MB (621283886 byte)
ISO MD5 7EFC81ADBBD551D56F6021C439C6837C
ZIP MD5 D342BBD6BF7554ABA24A376E41675DBF

Link Download, Tải Hiren’s BootCD 15.2

Hiren’s BootCD 15.2 bản Tiếng Anh